Управление на Автопарк


Без значение дали автопаркът Ви се състои от 2 или 200 автомобила, ефективното управление и поддръжка може значително да помогне за намаляване на разходите, запазвайки корпоративния имидж.

Ние предлагаме широк спектър от услуги, с които да направим автопарка Ви по-ефективен, а бизнеса Ви - по-конкурентен в условията на динамично променящата се икономическа среда.

От изготвяне на фирмени процедури до денонощна Пътна Помощ, ние предлагаме гаранция за ефективно Управление на Автомобилен Парк, съобразно индивидуалните изисквания на Бизнеса Ви. Без значение от размера на Автопарка Ви,ние Ви прелагаме:

zanas  - Анализ и оценка на видовете собственост.

  - Оперативен, финансов лизинг

  - Договори с доставчици на автомобили и финансови институции

  - Избор на спецификация и доставка на автомобили

  - Регистрация и Пререгистрация на Автомобили

  - Техническа Поддръжка на Автомобили

  - Администриране и Управление на разходите

  - Застрахователен Мениджмънт

  - Обучение по Ефективност и Безопасност

  - Разработване на фирмени политики и процедури

  - Денонощна Пътна Помощ и Съдействие при проблеми на Пътя

 - Фирмен Транспорт

  - Оборотни Автомобили


Ние предлагаме денонощно съдействие на Вашите служители и гаранция за защита на Вашите бизнес интереси, осигурявайки професионална подкрепа във всеки един момент. Независимо дали Ви подсигуряваме заместващ автомобил, завеждаме застрахователно събитие или просто записваме за технически преглед, Вие можете да се обърнете към нас по всяко време на денонощието!