Поддръжка на Автопарк


zanas

Поддръжката на Автопарк е важно перо в бюджета на една компания. Начинът, по който се отнасяте към Вашите автомобили, директно рефлектира върху разходите Ви и отговорността, която носите към Вашите служители като работодател.

Ние предлагаме ефективна поддръжка на Автопарк, която ще намали разходите Ви и времето, което Вашите автомобили не са в експлоатация. Опитът ни в управление и поддръжка на Автопарк ни позволява да предложим на нашите клиенти Програма за намаляване на разходите,запазвайки висок стандарт на безопасност и корпоративен имидж.

В зависимост от изискванията на бизнеса Ви, ние Ви предлагаме :

“Full Service”-Пакетът включва цялостна поддръжка, при която плащате фиксирана месечна такса, което намалява рисковете Ви от непредвидени разходи и значително улеснява изготвянето на бюджета Ви.

“Pay on Use”- Пакетът включва цялостна поддръжка, при която плащате стойността на извършените ремонти, възползвайки се от отстъпките, които ще договорим за Вас със сервизи и доставчици на резервни части и консумативи.

Ние разбираме колко важно е доверието на нашите клиенти, затова предлагаме 100% гаранция за коректност, запазвайки Вашите интереси и предлагаме максимални отстъпки за всички наши клиенти, без значение от размера на Автопарка им.

Пакетите услуги за нашите клиенти включват:


  - Представителство пред застрахователните дружества при настъпване на застрахователно събитие с автомобил на фирмата;

  - Подновяване на изтичащи застраховки, водене на кореспонденция със застрахователи във връзка с документалното оформяне на застрахователни събития и съхранение на съответната документация;

  - Следене за техническата изправност и ползването на автомобилния парк, в съответствие с фирмените правила и процeдури;

  - Изготвяне на фирмени процедури, свързани с експлоатацията на автомобилите и обучение на персонала;

  - Съдействие на Служителите при Пътно-Транспортни произшествия;
  - Планиране на годишни и периодични прегледи;

  - Регистрация и Пререгисрация на автомобили;

  - Сезонна смяна автомобилни гуми;

  - Заместващи автомобили;

  - Текущи ремонти;

  - Пътна Помощ;

zanas