Пътна помощ


Услугата "Пътна помощ" е създадена с цел максимална сигурност на клиентите по време на тяхното пътуване с автомобил. Обхватът на покритие предоставя денонощна аварийна помощ на територията на цялата страна.

Ние разполагаме със собствена мрежа от специализирани автомобили и договори с подизпълнители, разположени в над 20 пункта на територията на страната и покриващи основните пътни артерии и населени места.

От съществено значение е фактът, че всеки един клиент ще бъде обслужен коректно, независимо дали се касае за настъпило застрахователно събитие, авария, техническа неизправност, смяна на гума, доставка на гориво или необходимост от подаване на електричество на автомобил.

За всички наши клиенти ние предлагаме Безплатно:


zanas
  - Репатриране на МПС

  - Отстраняване на настъпила повреда на място при техническа възможност

  - При настъпила повреда в населено място - транспортиране на абонираното МПС до най-близкия сервиз или до мястото на домуване, ако се намира в същото населено място. При настъпила повреда извън населено място - транспортиране на МПС до най-близкия сервиз

  - При настъпила повреда в населено място, в което няма сервиз - транспортиране на МПС до най-близкия сервиз.